Przewodnik po Białymstoku i okolicy

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

Białystok położony jest pod 23°10' dług. wschod. (od Grenwich) i 35°S' szer. półn. nad rzeczką Białą, dopływem Supraśli wpadającej do Narwi.

Wzniesienie nad poziomem morza 135 m.

Mieszkańców około 108.000, w tym 45% Żydów.

Białystok jest ważnym węzłem kolejowym na szlakach w kierunku: 1. Grodna-Wilna ku Łotwie i Litwie, 2. Grodna-Augustowa-Suwałk. 3. Wołkowyska-Lidy, 4. Wołkowyska-Baranowicz ku Rosji Sowieckiej, 5. Bielska Podlaskiego-Hajnówki-Białowieży, 6. Bielska Podlaskiego-Czeremchy-Brześcia n/Bugiem, 7. Bielska Podlaskiego-Czeremchy-Siedlec, 8. Małkini-Warszawy, 9. Małkini-Ostrowi Mazowieckiej-Ostrołęki, 10. Łap-Śniadowa-Ostrołęki, 11. Łap-Sniadowa-Łomży, 12. Grajewa ku Prusom Wschodnim do Królewca.

Białystok z wieży koscioła św. Rocha
Białystok z wieży koscioła św. Rocha

Dworzec kolejowy nie jest jeszcze przystosowany do nowoczesnych wymagań i nie posiada przejść tunelowych. Ku miastu prowadzi ulica Piusa XI (dawniej Kolejowa). Dla osób idących pieszo do miasta o wiele wygodniej jest udać się bezpośrednio na most ponad torami kolejowymi ku ul. św. Rocha. Wejście bezpośrednio z mostu na tor kolejowy w porze nocnej nie zawsze jest otwarte. Dworzec ma restaurację i poczekalnię dla I-szej i II-giej klasy razem, dla III-ciej osobno. Podobnie i kasy biletowe. Obsługa sprawna, jak zwykle na większych stacjach. Kiosk "Ruchu" z książkami uraz wszechstronnym doborem dzienników i czasopism.

Przed stacją postój taksówek i dorożek konnych. Za kurs dorożką z dworca do Rynku. oddalonego o 2 km. płaci się 1 zł, względnie kurs dalszy 1 zł 50 gr. Kurs zwykły dorożki 75 gr.

Autobus miejski z dworca jedzie w kierunku Rynku ulicą Piusa XI (dawniej Kolejowa) i Marszałka Piłsudskiego. Od Rynku jedzie ulicami: Sienkiewicza. Br. Pierackiego. S-to Jańską. Mickiewicza i kończy swój kurs u wylotu ul. Drewnianej.

BIURO TURYSTYCZNE

Biuro Związku Popierania Turystyki Województwa Białostockiego mieści się, przy ulicy Kilińskiego 15, tel. 2-02. Związek prowadzi ożywioną działalność, opracowuje wydawnictwa. informacje, pomaga w organizowaniu wycieczek na terenie województwa białostockiego i współdziała w akcji letniskowej.

Tamże mieści się Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, będący w ścisłej współpracy ze Związkiem Popierania Turystyki. Wycieczki zbiorowe, które chcą być dobrze obsłużone, powinny zgłaszać się pisemnie kilka dni przed przyjazdem.

Białystok posiada 2 dworce kolejowe:

1) Dworzec Centralny.

2) Dworzec Fabryczny, przy którym znajduje się Agencja Celna P. K. P. , tel. 7-52.

Biuro podróży Orbis (agencja) - ul. Sienkiewicza 28a. tel. 1-71.
Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.