Przewodnik po Białymstoku i okolicy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

w alfabetycznym porządku

Autobusy P. K. P., tel. 12-74. Obok dworca kolejowego, przy Szosie Żółtkowskiej 10, znajduje się Biuro Oddziału Samochodowego P. K. P., gdzie można wynająć specjalne autobusy dla zbiorowych wycieczek we wszystkich kierunkach drogami bitymi. Autobusy P.K.P. kursują w kierunkach: Grodno, Wołkowysk, Białowieża, Siemiatycze, Warszawa, Łomża, Grajewo, Augustów, Suwałki.

Zarząd Miejski przewiduje w przyszłości budowę dworca autobusowego dla komunikacji dalekobieżnej i podmiejskiej.

Autokomunikacja Miejska - Kilińskiego 6, tel.15-95, obsługuje prócz linii miejskiej również i linie podmiejskie oraz nie objęte przez P. K. P., a więc do Supraśla, Choroszczy, Michałowa, Gródka i Żedni. Od 8 maja autobusy dochodzą do Swisłoczy, Mścibowa i Wołkowyska.

Dla wycieczek zbiorowych na tych liniach można wynajmować wozy specjalne po dość przystępnych cenach.

Udogodnienia: Na linii miejskiej można nabywać bilety miesięczne po 18 zł. Dla urzędników i młodzieży szkolnej po 9 zł.

U konduktora można nabyć 3 przejazdy za 0,60 zł albo 5 przejazdów za 1 zł.

Autokomunikacja Miejska ma stałą w dzienną i w nocy obsługę samochodów, przeprowadza doraźne reperacje i remontuje sumochody i motocykle.

Automobilklub Polski, delegatura - ul. Piusa Xl 12 (Kolejowa), tel. 15-16.

Stacje benzynowe: Rynek Kościuszki - obok fontanny, Rynek Kościuszki 9 - fabryki "Polmin", przy dworcu, przy ul. Kilińskiego - obok hotelu "Ritz".

Apteki:

Ajzensztadta - Rynek Kościuszki 11, tel. 13

Frausztetera - ul. Sienkiewicza 63a. tel. 6-42

Gessnera (chrześc.) - ul. Marszałka Piłsudskiego 18, tel. 7-89.

Hałłajowej - Rynek Kościuszki - róg Sienkiewicza. tel. 7-90.

Hermanowskiego (chrześc.) - ul. Br. Pierackiego 24. tel. 9-39.

Kresowieckiego (chrześc.) - ul. Br. Pierackiego 54, tel. 3-42.

Kuryckich - ul. Sienkiewicza 34, tel. 3-42.

Michalskiego (chrześc.) - ul. Dąbrowskiego 2, tel. 2-71.

Wilbuszewicza - Rynek Kościuszki 13, tel. 8-22.

Wysockiego (chrześc) - ul. Piękna 1, tel. 4-60.

Banki: Bank Polski - ul. Br. Pierackiego 14, tel. 52, Bank Gospodarstwa Krajowego - ul. Sienkiewicza 40, tel. 53, K.K.O. powiatu białostockiego - ul. Br. Pierackiego 1. tel. 7-00, Bank Kredytowy Spółdzielczy - ul. Sienkiewicza 53, tel. 16-76, Państwowy Bank Rolny - Oddział w Białymstoku - ul. Sienkiewicza 15, tel. 17-42, Bank Społeczny - ul. Br. Pierackiego 9, tel. 3-64, Bank Przemysłowo-Handlowy Spółdzielczy z o.o. Rynek Kościuszki 13. tel. 1-41, Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości - ul. Fabryczna 39, tel. 51.

Bazar Przemysłu Ludowego ma hurtową składnicę mieszczącą się przy ul. Marszałka Piłsudskiego 45, zaś magazyn z detaliczną sprzedażą - Rynek Kościuszki 1 (naprzeciw kościoła farnego).

Biblioteki: Miejska Biblioteka i Czytelnia - wejście do Biblioteki (wypożyczalni) od ul. Legionowej, wejście do czytelni od Rynku Kościuszki 1 (pierwsze piętro). Biblioteka otwarta codziennie od godz. 12 - 20-tej, czytelnia od godz. 11 - 14-tej i od 16 - 20-tej.

Biblioteka im. Szołem Ałejchema - ul. Sienkiewicza 36, otwarta codziennie od godz. 13 - 21-szej.

Biblioteka Zelmansa - Rynek Kościuszki 30/1, otwarta codziennie od godz. 12 - 19-tej.

Biuro Adresowe. Za opłatą 40 gr. odnajduje się adresy mieszkańców Białegostoku - Zarząd Miejski. ul. Br. Pierackiego 21 (parter).

Cukiernie: Kawiarnia w Teatrze Miejskim, Zjednoczenie - Rynek Kościuszki 4 (dość dużo pism), Ziemiańska - Rynek Kościuszki 7, Maszczyńskiej - ul. Żwirki i Wigury 4.

Fotografika: Fotograficzne i kosmetyczne artykuły aparaty St. Kwasiulewicz, Rynek Kościuszki 3, I. Zylbersztejn, Rynek Kościuszki 24 (naprzeciw ratusza).

Nowoczesna Pracownia Fotograficzna Robót Amatorskich "Rab-Fot" - Rynek Kościuszki 20 (dobrze wykonuje wywoływanie i odbitki).

Hotele: "Ritz" - (pierwszorzędny) - ul.Kilińskiego 2, tel. 3-16 z restauracją, kawiarnią, barem, garażem samochodowym, posiada 50 pokoi w cenie od 5-30 zł.

Mniejsze: Hotel "Bristol". ul. Marszałka Piłsudskiego 16, posiada 17 pokoi w cenie od 3-5 zł. Hotel "Palace", ul. Marszałka Piłsudskiego 29. tel. 9-75, posiada pokoi 3 - 3 osobowych, 5 - 2-u osobowych, 7 - 1-no osobowych. Cena od 3 - 5 zł.

Dom Zajezdny, ul. św. Rocha 35.

Umeblowane pokoje, ul. Piusa XI 18.

Kina: "Świat" - Rnek Kościuszki 2, "Pan" - ul. Marszałka Piłsudskiego 20, "Popularne" - hotel "Ritz".

W kinach białostockich ceny są niskie - od zł 0,54, rozróżnia się tylko ceny- parteru, galerii i lóż.

Księgarnie: Nauczycielska - ul. Kilińskiego 10. Kaufmana - ul. Sienkiewicza 1, Kagana - ul. Sienkiewicza 5.

Łaźnie: Budująca się Łaźnia Miejska - Stary Rynek, Łaźnia Gminy Żydowskiej - ul. Nadrzeczna.

Parki miejskie:

Park 3-go Maja znajduje się poza miastem, dochodzi do ulicy Ś-to Jańskiej, rozgałęzia się w Aleje im. Wojewody Mariana Zyndram-Kościałkowskiego. Jedna część okrąża Urząd Wojewódzki i wychodzi na ul. Kilińskiego (naprzeciw kościoła farnego). druga idzie równolegle do ogrodu Liceum Pedagogicznego do ul. Mickiewicza, gdzie tworzy piękne kwiatowe przedpole dla budynków nowoczesnych. Jakby dalszy ciąg Alei, po przekroczeniu ul. Mickiewicza, ciągnie się nieduży Park im.ks.J. Poniatowskiego, gdzie zbudowano teatr im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Park ma wyjście na ul. Kilińskiego, przyległą do Urzędu Wojewódzkiego, i ul. Żwirkii Wigury z dominującym gmachem hotelu "Riiz".

Północną część Parku im. ks. J. Poniatowskiego przecina rzeczka Biała, mająca pejzażowo nawet dużo uroku, niestety zbyt zanieczyszczona, wobec nieukończonej jeszcze kanalizacji. Zarząd Miejski przystąpił do oczyszczania i higienicznej ochrony rzeczki, co zmieni jej wygląd.

Poczta, Telegraf, Telefon, Urząd Tetegraficzno-Telefoniczny

Urząd Pocztowy-Białystok 1 - ul. Kościelna 10.

Urząd Pocztowy-Białystok 2 - ul. św. Rocha 33.

Urząd Pocztowy-Białystok 3 - ul. Marszałka Piłsudskiego 24.

Urząd Pocztowy-Białystok 4 - ul. Wołodyjowskiego 2.

We wszystkich urzędach pocztowych są automaty telefoniczne i rozmównice publiczne.

Pogotowia: Pogotowie Ratunkowe (dzienne) Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Br. Pierackiego 29. tel. 2-35.

Pogotowie Lekarskie (nocne) "Linas Hacedek" - ul. Różańska 3, tel. 5-03.

Restauracje pierwszego stopnia: Hotel "Ritz", można otrzymać wykwintne obiady, kolacje, śniadania - ul. Kilińskiego 2 (pierwsze piętro). Szatnia obowiązuje.

"Akwarium" - Mandelbauma - pierwszorzędna kuchnia żydowska z dancingiem, punkt zborny przemysłowców i handlowców - Rynek Kościuszki 6 (pierwsze piętro).Szatnia obowiązuje.

Kawiarnia-restauracja przy Teatrze Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Park im. ks. J. Poniatowskiego.

Restauracje drugiego stopnia: "Savoy" - licznie uczęszczana przez sfery urzędnicze- ul. Kilińskiego 6/2 (pierwsze piętro). Szatnia obowiązuje.

Kasyno Podoficerskie - dostępne dla wszystkich - ul. Sienkiewicza 1 (na piętrze), duża piękna hala, wiejcie od ul. Żydowskiej.

"Sielanka" - uczęszczana przez rozmaita publiczność, szatni osobnej nie ma, jest przystanią dla przyjezdnych z prowincji, mieści się w domu parterowym przy ul. Kilińskicgo 12.

"Gastronomia" - bez szatni, należy do popularnych, można tam zamawiać tańsze obiady dla szkolnych wycieczek. Obiady oficjalnie od 1 - 1.20 zł, ul. Sienkiewicza 2, wejście od Rynku Kościuszki.

Bary. Na dworcu kolejowym w poczekalni 1-szej i 3-ej klasy, W hotelu "Ritz" (parter) od ulicy Żwirki i Wigóry. Mandelbauma (parter) - Rynek Kościuszki 6. "Expres" - Rynek Kościuszki 4, "Savoy" (parter.) ul.Kilińskicgo 6/2.

Sport. Miejski Ośrodek Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego - ul. Legionowa 2, tel. 13-79.

Ognisko Kolejowe - Szosa Żółtkowska 12.

Sokół - ul. Legionowa 2.
Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.