Przewodnik po Białymstoku i okolicy

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

OD WYDAWNICTWA

Pierwsze wydanie "Przewodnika po Białymstoku i okolicy". opracowane przez mgr. Michała Goławskiego oraz członków ówczesnego Zarządu P. T. K. ukazało się w r. 1933 i zostało całkowicie wyczerpane. Posiadało ono szereg usterek i niedociągnięć, powstałych nie z winy autora i współpracujących z nim osób, lecz wobec trudnych warunków zbierania i opracowywania materiału oraz szybkiego tempa pracy.

Wydanie drugie starannie przejrzane i uzupełnione jest pracą zbiorową: część historyczną opracował i uzupełnił mgr: Michał Goławski, korzystając z cennych wskazówek gruntownego badacza dziejów Białegostoku Jana Glinki, część gospodarczą, dotyczącą współczesnego przemysłu białostockiego, opracował Jefim Terebucha, część artystyczną, rysunki i zdjęcia oraz część informacyjną, dotyczącą turystyki i krajoznawstwa opracował Eugeniusz Kazimirowski - dyrektor Wojewódzkiego Biura Turystycznego. Prócz tego przy opracowywaniu "Przewodnika" współpracowali członkowie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: Stanisław Białokoz, Jan Korab-Karpowicz, Antoni Klein, Władysław Lipiński, Maria Parysowa, Monika Tarasiewiczówna.

Korektę sumiennie i dokładnie przeprowadziła Natalia Mianowska.

Zarząd Oddziału P. T. K. wyraża podziękowanie prezydentowi m. Białegostoku Panu Sewerynowi Nowakowskiemu i Związkowi Popierania Turystyki Województwa Białostockiego za udzielenie pomocy finansowej na koszty druku II wydania "Przewodnika po Białymstoku i okolicy".

Za Zarząd Oddziału P.T.K.

(-) Monika Tarasiewiczówna(-) Eugeniusz Kazimirowski
SekretarzPrezes

Białystok, w czerwcu 1939 r.