Przewodnik po Białymstoku i okolicy

WASILKÓW

Miasteczko leży przy szosie grodzieńskiej, na północnem brzegu rzeki Supraśli, na niewielkim wzgórzu, 9 km na północ od Białegostoku. Liczy ponad 5.000 mieszkańców, w tym 3.500 katolików.

Dojazd autobusem P. K. P. co 2 godziny, latem częściej. Cena przejazdu 60 gr.

Przystań kajakowa Sekcji Wodnej Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Bialymstoku, ul. Nandrzeczna 24 (posesja leżąca między tartakiem a fabryką). Klubu kajakowe zorganizowane korzystają z przystani bezpłatnie, nie dłużej jednak jak dwie doby.

Poza tym jest jeszcze przystań kajakowa Związku Strzeleckiego z bufetem i plaża, licznie odwiedzana przez mieszkańców Białegostoku.

Posiłek można otrzymać u F. Bychowskiego, ul. 11 Listopada 56.

Cukiernia Stanisławy Krzywiec, ul. 11 Listopada 56.

Kościół zbudowany w r. 1883 pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Kapliczka, nie dochodząc do Rynku, w miejscu gdzie stał pierwszy drewniany kościół. Druga kapliczka w Rynku naprzeciw cerkwi przypomina raczej pomnik serca Pana Jezusa. Przed kapliczka na płycie wyryte są nazwiska 23 poległych obywateli w latach 1918-1920. Kapliczka ta była zabrana przez władze rosyjskie w r. 1866, przeszła do parafii rzymskokatolickiej w r. 1919, odnowiona staraniem Rady Miejskiej w r. 1920.

Celem wycieczki powinno być zwiedzenie Wodociągu Białostockiego w Wasilkowie, gdzie mieści się stacja pomp i urządzenia filtrów oczyszczających wodę, skąd jest ona pompowana do wieży ciśnień o wysokości 42 m, wybudowanej w odległości około 3 km od Wasilkowa i 4 km od Białegostoku.

Wobec zbytniej odległości wieży ciśnień od miasta, wybudowano w Białymstoku w r. 1932 rezerwową wieżę przy ul. Młynowej 52a. Wydajność Wodociągu Białostockiego może dojść do 4 mil. litrów dziennie. Z czego Białystok zużywa zaledwie połowę.

Przy zwiedzaniu urządzeń należy zwrócić się uprzednio o zezwolenie do biura Zarządu, ul. Młynowa 52a, tel. 1-19.

Wasilków jest starszy niż Białystok, został on założony w połowie XVI w., czego dowodzi dokument króla Zygmunta Augusta z r. 1567, nakazujący Grzegorzowi Wołłowiczowi, staroście raściborskiemu, horodniczemu i grodzieńskiemu założenie miasta w uroczyskach puszczy na dawnej ziemi Jadźwingów.

W rejestrach z r. 1578 Wasilków figuruje już jako miasto. W połowie XIX w. staje się stopniowo miastem uprzemysłowionym, a od r. 1890 związany jest ściśle z Białymstokiem, dzięki stacji pomp dla wodociągów.

Na północ od Wasilkowa przy szosie grodzieńskiej, zwraca uwagę odrzewiona kapliczka, w czystym polu, z którą łączą się liczne legendy uzdrowień. Kapliczka zbudowana w r. 1710, niegdyś unicka, później prawosławna, dziś katolicka cieszy się zawsze sławą cudowności wody znajdującej się w studzience obok kaplicy. Stąd nazwa miejscowości Święta Woda.

Święta Woda
Święta woda.
Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.