Przewodnik po Białymstoku i okolicy

WYKAZ OBIEKTÓW GODNYCH OBEJRZENIA W BIAŁYMSTOKU

 1. Kościół Zwycięstwa pod wezwaniem N. Marii Panny Królowej Korony Polskiej - w budowie.
 2. Kościół farny pod wezwaniem Najśw. Marii Panny w stylu neogotyckim.
 3. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja.
 4. Park miejski im. ks. J. Poniatowskiego i planty.
 5. Sąd Okręgowy i Izba Skarbowa.
 6. Fabryka pluszu Beckera.
 7. Elektrownia.
 8. Kościół ewangelicki.
 9. Miejski Ogród Szkolny.
 10. Na terenie Miejskiego Ogrodu Szkolnego znajduje się publiczna szkoła powszechna na powietrzu. przeznaczona dla dzieci zagrożonych gruźlicą.
 11. Przy szkole na powietrzu znajduje się stacja hodowli jedwabników.
 12. Pomnik ku czci poległych bohaterów, oficerów i żołnierzy białostockiego p. piechoty im. J. H. Dąbrowskiego.
 13. Pomnik ku czci poległych żołnierzy polskich w wojnie o niepodległość.
 14. Fabryki włókiennicze. Sokół i Zylberfenig.
 15. Pomnik ku czci poległych żołnierzy 1 p.p. legionów.
 16. Pomnik poświęcony pamięci 16 ofiar mordu bolszewickiego - rok 1920.
 17. Nowowzniesiony gmach Teatru Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.